زیست شناسی // 06:17 ب.ظ - دوشنبه 11 آذر 1392

سلول گیاهی و برخی اجزای آن


مقدمه

سلول واحد ساختاری مشترک در تمام موجودات زنده است. سلول عنصری مستقل ، کوچک و دارای اندازه میکروسکوپی است. محتویات سلولی مجموعه‌ای از اجزا با ساختاری بسیار پیچیده و ترکیبات خاص است. تمام ظواهر و پدیده‌های حیاتی و واکنشهای موجود ، ناشی از فعالیت محتویات پروتوپلاست درون سلولی است. سلولهای گیاهی نسبت به سلولهای جانوری دارای اشکال متنوعتری هستند. سلول‌های گیاهی دارای اشکال چند ضلعی با اقطار مساوی و منظم و یا کشیده هستند و علاوه بر آن سلولهای گیاهی ، محصور در غشای شکل دهنده نسبتا سخت و محکم و مقاوم هستند که گاه نازک و گاهی ضخیم است.

 

در یک توده سلولی همگن سازنده یک بافت ، همه سلولها دارای یک اندازه و یک شکل و معمولا چند وجهی‌اند. در گیاهان آلی اندازه سلولها متناسب با کار آنهاست و بر حسب ماهیت بافت و نقشی که در گیاه دارند اندازه آنها متفاوت است. اندازه و طول سلولهای سازنده پیکر گیاهان به ماهیت و ویژگی آن سلول بستگی دارد و به طول ملکولهای پروتئینی موجود در آنها و همچنین به میزان فعالیت هسته سلول و دوره استراحت آن ارتباط دارد.

 

سیتوپلاسم هر دو یاخته مجاور به وسیله منافذ موجود (پلاسمودسم‌ها) با هم ارتباط دارند. غشای سیتوپلاسمی از یک لایه دو مولکولی فسفولیپید تشکیل یافته است که پروتئینها به دو صورت سطحی و عمقی در آن غوطه‌ورند. نقش غشای سیتوپلاسمی حفظ تراوایی انتخابی است. زمینه سیتوپلاسم اساسی‌ترین قسمت درونی یاخته را تشکیل می‌دهد، زیرا اکثرا اعمال بیوسنتزی یاخته در آن صورت می‌گیرد. اندامکها در این زمینه قرار دارند. یکی از ویژگیهای سیتوپلاسم جنبش دائمی آن است که در اثر انقباض ریزرشته‌ها بوجود می‌آید، ولی ریزلوله‌ها به این جریان جهت می‌دهند.

برچسب ها : سلول , گیاه , سلول گیاهی , سلول های یوکاریوتی , یوکاریوت , اجزای سلول , واکوئل مرکزی ,

شیمی // 06:00 ب.ظ - دوشنبه 11 آذر 1392

غنی سازی اورانیوم


مقدمه
سنگ معدن اورانیوم موجود در طبیعت از دو ایزوتوپ 235U به مقدار 0.7 درصد و 238U ‏به مقدار 3.99 درصد تشکیل شده است. سنگ معدن را ابتدا در اسید حل کرده و ‏بعد از تخلیص فلز ، اورانیوم را بصورت ترکیب با اتم فلوئور (9F ) و بصورت مولکول ‏اورانیوم هگزا فلوراید تبدیل می‌کنند که به حالت گازی است. سرعت متوسط ‏مولکولهای گازی با جرم مولکولی گاز نسبت عکس دارد. 


غنی سازی با دستگاه سانتریفیوژ:

سانتریفیوژ دستگاهی است که برای جدا سازی مواد از یکدیگر بر اساس وزن آنها استفاده می‌شود. این دستگاه مواد را با سرعت زیاد حول یک محور به گردش در می‌آورد و مواد متناسب با وزنی که دارند از محور فاصله می‌گیرند. در واقع در این روش برای جدا سازی مواد از یکدیگر از شتاب ناشی از نیروی گریز از مرکز استفاده می‌گردد، کاربرد عمومی این دستگاه برای جداسازی مایع از مایع و یا مایع از جامد است. سانتریفیوژهایی که برای غنی سازی اورانیوم استفاده می‌شود حالت خاصی دارند که برای گاز تهیه شده‌اند که به آنها Hyper-Centrifuge گفته می‌شود. پیش از آنکه دانشمندان از این روش برای غنی سازی اورانیوم استفاده کنند از تکنولوژی خاصی بنام Gaseous Diffusion به معنی پخش و توزیع گازی استفاده می‌کردند. برچسب ها : هسته , انرژی هسته ای , اورانیوم , غنی سازی اورانیوم , اورانیوم 235 , هگزا فلوراید اورانیوم , uranium ,

زیست شناسی // 08:49 ب.ظ - یکشنبه 10 آذر 1392

سانتریول چیست؟ | ? WHAT IS CENTRIOLE

1:سانتریول مادر          2:زائده ی انتهایی       3:زیر زائده ی باله ی انتهایی           4:انتها            5:پروگزیمال های انتهایی

6:اتصال الیاف ها          7:ریز لوله های سه تایی


سانتریول چیست؟

اجزایی بدون غشا است که از میکروتوبول های(ریز لوله)پروتئینی تشکیل شده است.

ترکیب:هر سانتریل از دسته ی 3تایی میکروتوبول تشکیل شده است.

گیاهان ابتدایی پست(خزه ها و سرخس ها) و جانوران سانتریول دارند اما گیاهان عالی (بازدانگان و نهان دانگان) سانتریول ندارند.

آغازیان سانتریول دارند و قارچ ها چیزی دارند شبیه سانتریول اما مهم نیست!

وظایف سانتریول:

1-ساخت تاژک و مژک در سلول های یوکاریوتی

2-ساخت دوک تقسیم

3-سازماندهی میکروتوبول های اسکلت سلولی

نکته 1:دوک تقسیم در گیاهان آلی (بازدانگان و نهان دانگان)بدون حضور سانتریول ساخته می شوند.

نکته 2:اسکلت سلولی از میکروتوبول (ریز لوله)و ریز رشته ساخته شده است.

ترکیب:هر سلول سانتریول دار،یک جفت سانتریول دارد که در مرحلهی Gآن را دو برابر می کند و در زمان تقسیم در هر یک از دو قطب سلول یک جفت سانتریول قرار می گیرد و دوک های تقسیم را می سازند.

منبع:زیست 1 و آزمایشگاه (انتشارات خیلی سبز)دکتر ابوذر نصری – دکتر کمیا نصری

 

 
برچسب ها : سانتریول , سلول جانوری , اندامک , ریز لوله , میکروفلامنت , WHAT IS CENTIOLE? ,

زیست شناسی // 06:26 ب.ظ - یکشنبه 10 آذر 1392

غشا سلولی چیست؟ | ?What is a cell membrane


غشای سلولی ساختمانی است به ضخامت  که محدوده سلول را معین کرده و به عنوان سد انتخابی ، مبادله مواد بین سلول و محیط اطرافش را کنترل می‌کند. غشا از دو لایه تقریبا ممتد لیپیدی ساخته شده که در آنها مجموعه‌های پروتئینی بطور پراکنده وارد شده‌اند علاوه بر این پروتئینهای غشایی پروتئینهای دیگری که از نوع پروتئینهای حاشیه‌ای هستند، در غشای دو لایه و اغلب روی سطح داخلی قرار می‌گیرد. بنابراین غشا بسیار نامتقارن است. بخشی از عدم تقارن غشا مربوط به زنجیره‌های الیگوساکاریدی می‌باشد که تنها به سطح خارجی غشا چسبیده‌اند.

 

لیپیدهای غشا

لیپیدهای غشایی شامل فسفولیپید (فسفوگلیسرید و اسفنگولیپید) و کلسترول می‌باشد. فسفولیپیدها مولکولهایی هستند که از یک قسمت سر مانند و یک دنباله متصل به آن تشکیل شده‌اند. قسمت سری که به سر قطبی Polar head نیز موسوم است، حاوی گروه فسفات بوده و آب دوست Hydropgilic می‌باشد قسمت دنباله از دو زنجیره اسید چرب تشکیل شده و آب گریز Hydrophobic می‌باشد. دنباله غیر قطبی Non polartail نیز نامیده می‌شود.

 

فسفولیپیدها در این ساختمان دولایه به ترتیبی است که قطبهای هیدروفیل آنها در سطح داخلی و خارج سیتوپلاسم و دنباله‌های هیدروفوب آنها در مرکز قرار گرفته است و همین امر باعث سه لایه دیده شدن غشا با میکروسکوب الکترونی می‌گردد. از دیگر لیپیدهای غشایی ، کلسترول می‌باشد که در حد فاصل اسیدهای چرب قرار گرفته است. میزان سیالیت غشا بستگی به میزان کلسترول آن دارد. هرچه کلسترول بیشتر سیالیت غشا نیز بیشتر خواهد بود.

برچسب ها : غشا , غشا چیست؟ ,

زیست شناسی // 07:09 ب.ظ - یکشنبه 3 آذر 1392

دی ان ای چیست؟ | ?WHAT IS DNA

دئوکسی‌ریبونوکلئیک اسید(DNA):

دئوکسی‌ریبونوکلئیک اسید(DNA) نوعی اسید نوکلئیک می‌باشد که دارای دستورالعمل های ژنتیکی است که برای کار کرد وتوسعه بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد.نقش اصلی مولکول DNA ذخیره سازی طولانی مدت اطلاعات ژنتیکی می‌باشد.دستور العمل های ژنتیکی موجود در مولکول DNA در نهایت برای مواردی چون ساخت پروتئین و مولکول های RNA در سلول ، مورد استفاده قرار می‌گیرد.قطعاتی از DNA که اطلاعات ژنتیکی را باخود حمل می‌کنند ژن نامیده می‌شوند ولی DNA دارای توالی های دیگری نیز می‌باشد که برای ساخت خود DNA یا تنظیم استفاده از اطلاعات زنتیکی موجود در ژن ، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از لحاظ شیمیایی،DNA از دو رشته طولانی پلیمری با واحد های ساختاری از جنس نوکلئوتید تشکیل شده است که شامل ستون هایی از گروه‌های قند و فسفات می‌شود که پیوندی از نوع استر دارند.این دو رشته DNA به شکل موازی یکدیگر قرار دارند.مولکول های قند از طریق چهار نوع باز آلی به یکدگر متصل می‌باشند.توالی این چهار باز آلی باعث کد گذاری رشته زنتیکی می‌شود که این کدها برا ی ساخت آمینو اسید که واحد های سازنده پروتئین می‌باشند مورد استفاده قرار می‌گیرد.این کد ژنتیکی توسط مولکول RNA در مرحله به نام ترجمه خوانده می‌شود وبرای ساخت آمینو اسید مورد استفاده قرار می‌گیرد. DNA در داخل سلول به شکل سازه‌هایی به نام کروموزوم می‌باشد.دونخسته از هر کروموزوم در زمان تقسیم سلولی ساخته می‌شود فرآیند تکثیر به دونسخه را نسخه بردای DNA می نامند.کروموزوم در یوکاریوت ها (جانواران ، گیاهان، قارچ ها ، آغازیان) در بخشی به نام هسته سلول قرار می‌گیرد در حالیکه در پروکاریوت ها( باکتری و آرکی ها) در سیتوپلاسم سلول قرار دارد و جایگاه مشخصی ندارد.در داخل کروموزوم ها پروتئین های کروماتینی( کروماتین واحد سازنده DNA می‌باشد) مانند هیستون وجود دارد که وظیفه فشرده سازی DNA را برعهده دارند.این فشرده سازی به تعامل DNA ودیگر پروتئین ها در مرحله رونویسی کمک می‌کند.

برچسب ها : دی ان ای چیست؟ , WHAT IS DNA? , ژن , ژنتیک , زیست شناسی , خداوند , علم ,

زیست شناسی // 07:48 ب.ظ - پنجشنبه 30 آبان 1392

کروموزوم چیست؟ | ? what is CHROMOSOME

کروموزوم چیست؟ در درون هسته هر سلول مولکول DNA بسته بندی شده قرار دارد. بسته بندی این مولکول در درون هسته سلول ساختارهایی را ایجاد می کند که کروموزوم نامیده می شوند.
کروموزوم حاصل بارها پیج خوردگی محکم مولکول رشته مانند DNA بدور هسته های پروتئینی به نام هیستون است.. هیستون ها ساختار کروموزوم را پشتیبانی می کنند.
زمانی که سلول در حال تقسیم نیست کروموزوم ها حتی با کمک میکروسکوپ هم قابل مشاهده نیستند. با این حال درست قبل از تقسیم سلول مولکول DNA با شدت بیشتری پیچ خوردگی پیدا می کند بطوری که ساختار کروموزوم قطور و کوتاه شده و در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده می شود. بیشتر اطلاعاتی که دانشمندان درباره کروموزوم ها بدست آورده اند حاصل مطالعه این کروموزوم های قطور و کوتاه درست پیش از تقسیم سلول است.
هر کروموزوم دارای یک محل انقباض یا فرورفتگی در ساختار خود می باشد که از نظر ظاهری کروموزوم  را به دوبخش یا به دوبازو تقسیم می کند.  این نقطه فرورفتگی سانترومر نام دارد. بازویی که کوتاه تر است بازوی p نامگذاری شده و بازو بلند تر q نام دارد.
محل سانترومر در روی هرکروموزوم شکلی اختصاصی برای ان کروموزوم ایجاد می کند که می توان با استفاده از ان محل برخی ژن های ویژه را بر روی کروموزوم بهتر توضیح داد.برچسب ها : کروموزوم چیست؟ , دی ان ای چیست؟ , DNA چیست؟ , ساختار کروموزوم چگونه است؟ , کروموزوم و ژنتیک , ژنتیک ,

08:09 ب.ظ - دوشنبه 13 آبان 1392

سه داستان کوتاه با موضوع عشقیک روز آموزگار از دانش‌آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیا می‌توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق، بیان کنید؟ برخی از دانش آموزان گفتند با بخشیدن عشقشان را معنا می کنند. برخی «دادن گل و هدیه» و «حرف های دلنشین» را راه بیان عشق عنوان کردند. شماری دیگر هم گفتند «با هم بودن در تحمل رنجها و لذت بردن از خوشبختی» را راه بیان عشق می‌دانند.
در آن بین، پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند، داستان کوتاهی تعریف کرد: یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست‌شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقتی به بالای تپه رسیدند درجا میخکوب شدند.

یک قلاده ببر بزرگ، جلوی زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود. شوهر، تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود. رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر، جرأت کوچک ترین حرکتی نداشتند. ببر، آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه، مرد زیست‌شناس فریادزنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت. بلافاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد ضجه‌های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده ماند.

داستان به اینجا که رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن آن مرد. راوی اما پرسید : آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخر زندگی‌اش چه فریاد می‌زد؟ بچه‌ها حدس زدند حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است! راوی جواب داد: نه، آخرین حرف مرد این بود که «عزیزم، تو بهترین مونسم بودی. از پسرمان خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه عاشقت بود.»
قطره‌های بلورین اشک، صورت راوی را خیس کرده بود که ادامه داد: همه زیست‌شناسان می‌دانند ببر فقط به کسی حمله می‌کند که حرکتی انجام می‌دهد و یا فرار می‌کند. پدر من در آن لحظه وحشتناک، با فدا کردن جانش پیش‌مرگ مادرم شد و او را نجات داد. این صادقانه‌ترین و بی‌ریاترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود.برچسب ها : عشق , خداوند , زندگی , درد عشق , داستانک عاشقانه , عکس های عاشقانه , عارفانه ,

آهنگ // دین اسلام // 07:23 ب.ظ - پنجشنبه 2 آبان 1392

دانلود آهنگ امام رضا(ع) از محسن چاوشی | DOWNLAOD EMAM REZA(PBUH) FROM MOHSEN CHAVOSHI
تو دل یه مزرعه

یه کلاغ رو سیاه

هوایی شده بره

پابوس امام رضا

اما هی فکر می کنه

اون جا جای کفترهاست

آخه من کجا برم

یه کلاغ روسیاه

من که تو سیاهیها از همه رو سیاه ترم

میون اون کبوترها با چه رویی بپرم

تو همین فکرا بودش

کلاغ عاشق ما

یه دلش می گفت برو

یه دلش می گفت بمون

که یهو صدایی گفت

تو نترس و راهی شو

به سیاهی فکر نکن

تو یه زایری برو
برچسب ها : دانلود , دانلود بهترین ها , آهنگ , محسن چاوشیفدانولد آهنگ از محسن چاوشی , امام رضا , امام رضا(ع) , امروز , عید , دانلود بهترینها , دانولد جدیدترین آهنگ ها , دانلود آهنگ محسن چاوشی به نام کلاغ , دانلود آهنگ از امام رضا , دانولد برترین ها , جدید , کاربردپ , خداوند؟ , عشق , زندگی , بوسه , اسالم , سالم , اسلام , خداوند ما , الله , خدا کیست؟ , جهانرو به چه کسی دارد؟ , download the best , download music from mohsen chavoshi with name emam reza , download music from emam reza , god , love , allah , دل , یه , مزرعه , کلاغ , سیاه , هوایی , بره , پابوس , امام , رضا , هی , فکر , می , کنه , اون , جا , جای , کفترهاست , آخه , من , کجا , برم , روسیاه , تو , سیاهیها , همه , ترم , میون , کبوترها , رویی , بپرم , همین , فکرا , بودش , عاشق , ما , دلش , گفت , برو , بمون , یهو , صدایی , نترس , راهی , شو , سیاهی , نکن , زایری , دانلود: , اهنگ , (ع) , محسن , چاوشی , حجم , محدود , مگابایت , رمز , منبع , تمامی , فایل ,

آخرین مطالب
» زنجیر را باور نکن ( شنبه 24 تیر 1396 )
» سروش سلطانی بر می گردد .... از سال 94 تا کنکور تجربی 96 ( یکشنبه 18 تیر 1396 )
» چند اصطلاح مفید زبان انگلیسی | Some Useful Idiomes ( سه شنبه 12 مرداد 1395 )
» یک جمله زیبا از دکتر حسابی | A Beatiful Sentence From PROF.HESSABY ( دوشنبه 5 خرداد 1393 )
» دانلود 30 تصویر زمینه بی نظیر با کیفیت FULL HD ( سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 )
» خنده دار 4 بسیار جدید و مهیج | LAUGH TNT ( یکشنبه 28 اردیبهشت 1393 )
» هیستامین | Histamine ( چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 )
» دانلود آهنگ رضا صادقی به نام دودکش | DOWNLOAD DOODKESH MUSIC FROM REZA SADEGHI ( پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 )
» چگونه زرنگ باشیم | HOW TO BOOST THE BRAIN POWER? ( یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 )
» آمونیاک ، ماده ای بسیار سمی و در عین حال کاربردی | Ammonia ( پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393 )
» سفارشات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به سلمان ( یکشنبه 31 فروردین 1393 )
» دانلود آهنگ ستاره از مهدی احمدوند | Download SETAREH Music From MEHDI AHMADVAND ( سه شنبه 5 فروردین 1393 )
» 10 راهبرد ساده برای افزایش هوش ( IQ ) ( دوشنبه 4 فروردین 1393 )
» سال نو مبارک ( چهارشنبه 28 اسفند 1392 )
» خود شناسی | Self Identifing ( یکشنبه 25 اسفند 1392 )
» چگونه دیگران را جذب کنیم؟ | how to absorb the others? ( سه شنبه 20 اسفند 1392 )
» خنده دار 3 ( چهارشنبه 7 اسفند 1392 )
» تا حالا دقت کردین 2 ( چهارشنبه 2 بهمن 1392 )
» جو زمین ولایه های آن | EARTH ATMOSPHERE AND ITS LAYERS ( شنبه 28 دی 1392 )
» شهاب سنگ و شهاب و شهابواره | METEORS AND METEORITES AND SHHABVARH ( جمعه 27 دی 1392 )
» گسل | FAULT ( چهارشنبه 25 دی 1392 )
» ماکروفاژ | MACROPHAGE ( دوشنبه 16 دی 1392 )
» آرامش مهمترین رکن موفقیت؛چگونه آرامش خود را همیشه حفظ کنیم؟ ( یکشنبه 15 دی 1392 )
» بوی شوم امتحانات ( چهارشنبه 11 دی 1392 )
» بافت عصبی ( پنجشنبه 28 آذر 1392 )
» نشان دادن مکان یک جسم در بعد 3 روی محور مختصات به کمک محور Z ( یکشنبه 24 آذر 1392 )
» رابطه با خدا راه اصلی کسب آرامش ( سه شنبه 19 آذر 1392 )
» چگونه زیست ۱۰۰ بزنیم؟ – موفقیت در زیست ( سه شنبه 19 آذر 1392 )
» انفاق ( جمعه 15 آذر 1392 )
» فروش اسپیکر ( جمعه 15 آذر 1392 )

موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic