آسمان پاک tag:http://clear-sky.mihanblog.com 2020-07-01T11:44:42+01:00 mihanblog.com زنجیر را باور نکن 2017-07-15T08:20:56+01:00 2017-07-15T08:20:56+01:00 tag:http://clear-sky.mihanblog.com/post/391 سروش سلطانی پریشان آزاد شو از بند خویش،زنجیر را باور نکناکنون زمان زندگی است،تاخیر را باور نکنحرف از هیاهو کم بزن،از آشتی ها دم بزناز دشمنی پرهیز کن،شمشیر را باور نکنخود را ضعیف و کم ندان،تنها در این عالم ندانتو شاهکار خلقتی،تحقیر را باور نکنبر روی بوم زندگی هر چیز می خواهی بکشزیبا و زشتش پای توست،تقدیر را باور نکنتصویر اگر زیبا نبود،نقاش خوبی نیستیاز نو دوباره رسم کن،تصویر را باور نکنخالق تو را شاد آفرید،آزاد آزاد آفریدپرواز کن تا آرزو ، زنجیر را باور نکنfrom mihanblog Instagram.


آزاد شو از بند خویش،زنجیر را باور نکن
اکنون زمان زندگی است،تاخیر را باور نکن

حرف از هیاهو کم بزن،از آشتی ها دم بزن
از دشمنی پرهیز کن،شمشیر را باور نکن

خود را ضعیف و کم ندان،تنها در این عالم ندان
تو شاهکار خلقتی،تحقیر را باور نکن

بر روی بوم زندگی هر چیز می خواهی بکش
زیبا و زشتش پای توست،تقدیر را باور نکن

تصویر اگر زیبا نبود،نقاش خوبی نیستی
از نو دوباره رسم کن،تصویر را باور نکن

خالق تو را شاد آفرید،آزاد آزاد آفرید
پرواز کن تا آرزو ، زنجیر را باور نکن

from mihanblog Instagram.
]]>
سروش سلطانی بر می گردد .... از سال 94 تا کنکور تجربی 96 2017-07-09T12:26:21+01:00 2017-07-09T12:26:21+01:00 tag:http://clear-sky.mihanblog.com/post/389 سروش سلطانی پریشان ]]> چند اصطلاح مفید زبان انگلیسی | Some Useful Idiomes 2016-08-02T04:03:42+01:00 2016-08-02T04:03:42+01:00 tag:http://clear-sky.mihanblog.com/post/387 سروش سلطانی پریشان اصطلاح ها در هر زبانی بسیار مهم هستند. نمی توان از روی معنی کلمات به کاربرد آن ها و منظورشان پی برد و تنها راه باقی برای یاد گرفتن آن ها حفظ  کردن است. این جا 5 تا از کاربردی ترین آن ها را با مثال های روزمره از درس خواندن  گرفته تا بیرون رفتن و جشن تولد و ازدواج را برایتان آورده ام.تنها راه عالی یاد گرفتن لغات و اصطلاحات فقط و فقط متن است.ممکن است کسی بگوید می توان بعضی از این ها را با کلمات دیگر هم بیان کرد اما واقعیت این است که این اصطلاحات در کشور های انگلیسی زبان بسیار پر کاربرد

اصطلاح ها در هر زبانی بسیار مهم هستند. نمی توان از روی معنی کلمات به کاربرد آن ها و منظورشان پی برد و تنها راه باقی برای یاد گرفتن آن ها حفظ  کردن است. این جا 5 تا از کاربردی ترین آن ها را با مثال های روزمره از درس خواندن  گرفته تا بیرون رفتن و جشن تولد و ازدواج را برایتان آورده ام.

تنها راه عالی یاد گرفتن لغات و اصطلاحات فقط و فقط متن است.ممکن است کسی بگوید می توان بعضی از این ها را با کلمات دیگر هم بیان کرد اما واقعیت این است که این اصطلاحات در کشور های انگلیسی زبان بسیار پر کاربرد بوده و شما برای فهم حرف آن ها باید این ها را بلد باشید. تمام این ها را از کتاب 

 گرفته ام.tactics for listening english 


1) You Are Kidding

این اصطلاح یعنی شما دارید شوخی می کنید. در جمله ی زیر کاربرد آن را هم در گفتگو ها ببینید :

A : Hey Ali When You Weren’t In Class Last Session The Teacher Said That You Award Point 7 In Math Quiz.

B : Awful !!!!   What Should I Do With This Terrible Point ?

A: Don’t Worry I Was Kidding!!

هی علی زمانی که جلسه ی پیش در کلاس نبودی معلم گفت در امتحان ریاضی نمره ی 7 گرفتی.

وای چه قدر بد !!!!!  حالا با این نمره ی وحشتناک چی کار کنم؟

نگران نباش داشتم شوخی می کردم!!


]]>
یک جمله زیبا از دکتر حسابی | A Beatiful Sentence From PROF.HESSABY 2014-05-26T05:03:38+01:00 2014-05-26T05:03:38+01:00 tag:http://clear-sky.mihanblog.com/post/382 سروش سلطانی پریشان حاصلضرب توان در ادعا مقدار ثابتی است ، هر چه توان انسان بیشتر باشد ادعای او بیشتر است ، هر چه توان انسان بیشتر شود ادعای او نیز کمتر می شود .دکتر حسابی

حاصلضرب توان در ادعا مقدار ثابتی است ،
 هر چه توان انسان بیشتر باشد ادعای او بیشتر است ، 
هر چه توان انسان بیشتر شود ادعای او نیز کمتر می شود .

دکتر حسابی

]]>
دانلود 30 تصویر زمینه بی نظیر با کیفیت FULL HD 2014-05-20T08:35:00+01:00 2014-05-20T08:35:00+01:00 tag:http://clear-sky.mihanblog.com/post/379 سروش سلطانی پریشان شما می توانید مجموع 30 تصویر زمینه عالی را با کیفیت FULL HD با موضوعاتی چون:حیوانات ، مکان های تاریخی ، گل از وبلاگ ما دریافت کنید.

شما می توانید مجموع 30 تصویر زمینه عالی را با کیفیت FULL HD با موضوعاتی چون:
حیوانات ، مکان های تاریخی ، گل از وبلاگ ما دریافت کنید.
]]>
خنده دار 4 بسیار جدید و مهیج | LAUGH TNT 2014-05-18T01:22:07+01:00 2014-05-18T01:22:07+01:00 tag:http://clear-sky.mihanblog.com/post/377 سروش سلطانی پریشان بهترین راه برای جذب جوانان به مسجدنصب وای فای با سرعت بالا در مساجد استبه بعضیام باس گفت:خلایق ، خر چه لایق ؟! :| ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽﻧﮕﺎﻩ ﺳﻨﮕﯿﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺯﺭ ﻧﺰﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ یه ﻫﻔﺘﺲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪﻩ :| دخـتـرای ایـرانـی دو دسـتـه َن ،دسـتـه اول کـه اصــَـن حــرفــشـو نـــزن…!دسـتـــه دوم کــه هــیچــی دیـگـه :| سرپرست خانوار است دیگرگاهی سبد کالا به او تعلق نمیگیرد ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻬﻢ ﻧﺦ ﺩﺍﺩسریع آوردمش خونه باهاش دکمه پیرهنم که ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﻭ ﺩﻭﺧﺘﻢو


بهترین راه برای جذب جوانان به مسجد
نصب وای فای با سرعت بالا در مساجد است


به بعضیام باس گفت:
خلایق ، خر چه لایق ؟! :|


ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
ﻧﮕﺎﻩ ﺳﻨﮕﯿﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺯﺭ ﻧﺰﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ یه ﻫﻔﺘﺲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪﻩ :|


دخـتـرای ایـرانـی دو دسـتـه َن ،
دسـتـه اول کـه اصــَـن حــرفــشـو نـــزن…!
دسـتـــه دوم کــه هــیچــی دیـگـه :|


سرپرست خانوار است دیگر
گاهی سبد کالا به او تعلق نمیگیرد


ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻬﻢ ﻧﺦ ﺩﺍﺩ
سریع آوردمش خونه باهاش دکمه پیرهنم که ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﻭ ﺩﻭﺧﺘﻢ
واااااااااای بر منحرفان ، وااااااااااای بر ناپاکان 
]]>
هیستامین | Histamine 2014-05-14T11:30:45+01:00 2014-05-14T11:30:45+01:00 tag:http://clear-sky.mihanblog.com/post/375 سروش سلطانی پریشان هیستامین ترکیبی آلرژی‌زا است که تحت تاثیر یک آنتی ژن (آلرژن) از بعضی گلبولهای‌سفید مانند ماستوسیتها و بازوفیلها ترشح می‌شود و موجب یک‌سری از واکنشهای آلرژیک در بدن می‌شود. آنتی ‌هیستامینها ترکیبات دارویی هستند که برای کنترل حساسیتها بر‌ علیه هیستامین تجویز می‌شوند. دید کلی بعضی افراد دارای تمایل آلرژیک هستند و آلرژیهای آنها (atopic) نامیده می‌شوند زیرا بر‌اثر جوابهای غیر‌معمول دستگاه ایمنی بدن بوجود می‌آیند. تمایل آلرژیک بطور ژنتیکی از والدین به کودک منتقل می‌شو
هیستامین ترکیبی آلرژی‌زا است که تحت تاثیر یک آنتی ژن (آلرژن) از بعضی گلبولهای‌سفید مانند ماستوسیتها و بازوفیلها ترشح می‌شود و موجب یک‌سری از واکنشهای آلرژیک در بدن می‌شود. آنتی ‌هیستامینها ترکیبات دارویی هستند که برای کنترل حساسیتها بر‌ علیه هیستامین تجویز می‌شوند.دید کلی

بعضی افراد دارای تمایل آلرژیک هستند و آلرژیهای آنها (atopic) نامیده می‌شوند زیرا بر‌اثر جوابهای غیر‌معمول دستگاه ایمنی بدن بوجود می‌آیند. تمایل آلرژیک بطور ژنتیکی از والدین به کودک منتقل می‌شود و مشخصه آن وجود مقادیر زیاد آنتی ‌کورهای ایمونو‌گلوبولین E می‌باشد. یک مشخصه ویژه آنتی ‌کورهای ایمونوگلوبولین E تمایل شدید آنها برای چسبیدن به ماستوسیتها و بازوفیلها است. هر یک از این سلولها می‌توانند نیم میلیون مولکول از آنتی ‌کورهای ایمونوگلوبولین E را به‌خود جذب کنند. هنگامی که یک ماده آلرژن که دارای محلهای گیرنده متعددی می‌باشد با چندین آنتی‌کور چسبیده به ‌گلوبولهای سفید ترکیب می‌شود. این امر یک تغییر فوری در غشای سلول بوجود می‌آورد.

 

تعداد زیادی از ماستوسیتها و بازوفیلها پاره می‌شوند عده‌ای دیگر گرانولهای خود را بدون پاره شدن آزاد می‌کنند و نیز مواد اضافی دیگری که قبلا در گرانولها تشکیل نشده بودند را ترشح می‌کنند. بعضی از موادی که بلافاصله آزاد می‌شوند یا اندکی بعد از آن ترشح می‌شوند عبارتند از: هیستامین ، ماده شیمیو تاکسیک ائوزینوفیلی ، پروتئازها ، ماده شیمیو تاکسیک نوتروفیلی ، هپارین و فاکتورهای فعال کننده پلاکتها. این مواد موجب بروز پدیده‌هایی از قبیل اتساع رگهای خونی موضعی ، افزایش نفوذ پذیری مویرگها و انقباض عضلات صاف و ... می‌شوند. جواب بافتهای مختلف بر حسب واکنش آنتی ‌کور _ آلرژن متفاوت خواهد بود.

 

 .
]]>
دانلود آهنگ رضا صادقی به نام دودکش | DOWNLOAD DOODKESH MUSIC FROM REZA SADEGHI 2014-05-08T13:31:59+01:00 2014-05-08T13:31:59+01:00 tag:http://clear-sky.mihanblog.com/post/371 سروش سلطانی پریشان آپلود عكس رایگان و دائمی


ترانه سرا : روزبه بمانی


 آهنگ : آریا عظیمی نژاد

______________________________________________________________
متن اهنگ:

مثل کوه پشت و پناه همیم

ولی هر دومون دستامون خالیه

باید جای من باشی تو زندگی

بفهمی نداری چه بد حالیه

باید جای من باشی تا حس کنی

چه قدر سخته عشقت بلرزه صداش


]]>
چگونه زرنگ باشیم | HOW TO BOOST THE BRAIN POWER? 2014-05-04T00:50:29+01:00 2014-05-04T00:50:29+01:00 tag:http://clear-sky.mihanblog.com/post/370 سروش سلطانی پریشان اگر یک دوره دانشگاهی را سپری می‌کنید یا این که فقط می‌خواهید در جمع دوستانتان با هوش‌تر به نظر برسید راه‌های زیادی وجود دارد، اما این ده نکته اثبات شده و حساب‌پس‌داده بهترین گزینه‌هایی هستند که پیش‌ روی شما قرار دارند. می‌توانید با به کار بستن این ترفندها بر هوش و قریحه خود بیافزایید، و یا حتی در مواقع لزوم فقط باهوش به نظر برسید.

اگر یک دوره دانشگاهی را سپری می‌کنید یا این که فقط می‌خواهید در جمع دوستانتان با هوش‌تر به نظر برسید راه‌های زیادی وجود دارد، اما این ده نکته اثبات شده و حساب‌پس‌داده بهترین گزینه‌هایی هستند که پیش‌ روی شما قرار دارند. می‌توانید با به کار بستن این ترفندها بر هوش و قریحه خود بیافزایید، و یا حتی در مواقع لزوم فقط باهوش به نظر برسید.


]]>
آمونیاک ، ماده ای بسیار سمی و در عین حال کاربردی | Ammonia 2014-05-01T00:07:00+01:00 2014-05-01T00:07:00+01:00 tag:http://clear-sky.mihanblog.com/post/369 سروش سلطانی پریشان اطلاعات کلیآمونیاک ، مهمترین ترکیب هیدروژنه ازت بوده ، در طبیعت از تجزیه مواد آلی ازت دار حاصل می‌گردد. این ماده ، گازیست بی‌رنگ با مزه فوق‌العاده تند و زننده که اشک‌آور و خفه‌کننده نیز می‌باشد. گاز آمونیاک از هوا سبک‌تر بوده ، به‌سهولت به مایع تبدیل می‌شود. آمونیاک در آب بسیار محلول است و در منهای 77,7 درجه سانتی‌گراد منجمد و در منهای 33,5 درجه سانتی‌گراد به جوش می‌آید.وزن مخصوص محلول اشباع آمونیاک 0,88 گرم بر سانتی‌متر مکعب است.فرمول مولکولی : NH3 جرم مولی:   G/M
اطلاعات کلی


آمونیاک ، مهمترین ترکیب هیدروژنه ازت بوده ، در طبیعت از تجزیه مواد آلی ازت دار حاصل می‌گردد. این ماده ، گازیست بی‌رنگ با مزه فوق‌العاده تند و زننده که اشک‌آور و خفه‌کننده نیز می‌باشد. گاز آمونیاک از هوا سبک‌تر بوده ، به‌سهولت به مایع تبدیل می‌شود. آمونیاک در آب بسیار محلول است و در منهای 77,7 درجه سانتی‌گراد منجمد و در منهای 33,5 درجه سانتی‌گراد به جوش می‌آید.

وزن مخصوص محلول اشباع آمونیاک 0,88 گرم بر سانتی‌متر مکعب است.


فرمول مولکولی : NH3
جرم مولی:   G/MOL 17.031
ظاهر: گاز بی رنگ
چگالی در دمای 15 درجه : 0.73 G/MOL
دمای انجماد: 77/73- درجه سلیسیوس
دمای جوش : 33/34- درجه سلیسیوس]]>
سفارشات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به سلمان 2014-04-20T18:46:53+01:00 2014-04-20T18:46:53+01:00 tag:http://clear-sky.mihanblog.com/post/366 سروش سلطانی پریشان                                          ای کاش برای زندگی‌های امروز جهت موفقیت و راهنمایی، بجای تبلیغات و سفارشات افراد نا آشنا و نا موفق از افراد آشنا به راه و موفق استفاده می‌شد، بجای افرادی که تنها به حرف بسنده کرده‌اند و در تجربه و عمل فرسنگ‌ها فاصله بین گفته و عملشان هست، سراغ افرادی رفته شو


                                        


ای کاش برای زندگی‌های امروز جهت موفقیت و راهنمایی، بجای تبلیغات و سفارشات افراد نا آشنا و نا موفق از افراد آشنا به راه و موفق استفاده می‌شد، بجای افرادی که تنها به حرف بسنده کرده‌اند و در تجربه و عمل فرسنگ‌ها فاصله بین گفته و عملشان هست، سراغ افرادی رفته شود که در کمال موفقیت هستند، لذا هم فرمایشات چنین افرادی زندگی‌ها را متحول می‌نماید و هم تمسک به چنین افرادی ره گشا خواهد بود.

یکی از راهنمایی‌هایی که هر خانواده برای موفقیت و تحکیم خانواده لازم هست بدانند سفارش هفت گانه حضرت ختمی مرتبت رسول گرامی اسلام حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) می‌باشد.

سلمان‏ فارسى رحمه اللَّه گوید: رفیقم (پیامبر) مرا به هفت خصلت سفارش‏ نمود كه در هیچ حالى آنها را ترك نخواهم كرد:

اینكه به زیر دستم بنگرم، و به بالا دستم ننگرم.

نگاه كن به آن آقایى كه روى موكت نشسته یا درخانه گلی و کوچک نشسته، چون وقتى آدم به زیردست‏ نگاه‏ مى‏‌كند شكر مى‏‌كند، اما آدم وقتى با پولدارها نشست وقتى بلند مى‏‌شود و از خانه پولدار بیرون مى‏‌آید با بغض خدا از خانه بیرون مى‏‌آید یعنى با عشق خدا رفت توى خانه با بغض خدا بیرون مى‌‏آید، نگاه به پولدار این خاصیت را دارد.

]]>
دانلود آهنگ ستاره از مهدی احمدوند | Download SETAREH Music From MEHDI AHMADVAND 2014-03-25T06:32:47+01:00 2014-03-25T06:32:47+01:00 tag:http://clear-sky.mihanblog.com/post/364 سروش سلطانی پریشان آرزومه تورو ببینم ستاره ی دلم شیتو آسمون ها عین ستاره می درخشیآرزومه تو رو ببینم بگی تو رو میخوامتبگی شدم اسیر عشق تو نگاهتدل نگرونم دیگه بی تو نمی تونمعزیز جونی بگو پیشت میمونمخیلی تو مهربونی بگو پیشم میمونیکنار من باش نگو نمیتونی♫♫♫آرزومه تو مال من شی دست تو بگیرمتو نباشی کنارم بدون تو میمیرمآرزومه بگی همیشه کنار تو بمونممن دیونه هر شب برای تو بخونمبرای تو بخونم


آرزومه تورو ببینم ستاره ی دلم شی

تو آسمون ها عین ستاره می درخشی

آرزومه تو رو ببینم بگی تو رو میخوامت

بگی شدم اسیر عشق تو نگاهت

دل نگرونم دیگه بی تو نمی تونم

عزیز جونی بگو پیشت میمونم

خیلی تو مهربونی بگو پیشم میمونی

کنار من باش نگو نمیتونی

♫♫♫

آرزومه تو مال من شی دست تو بگیرم

تو نباشی کنارم بدون تو میمیرم

آرزومه بگی همیشه کنار تو بمونم

من دیونه هر شب برای تو بخونم

برای تو بخونم

]]>
10 راهبرد ساده برای افزایش هوش ( IQ ) 2014-03-24T13:00:22+01:00 2014-03-24T13:00:22+01:00 tag:http://clear-sky.mihanblog.com/post/360 سروش سلطانی پریشان  محققان دانشگاه سوربن با ارایه 10 روش ساده موفق به افزایش هوش افراد شدند. در این آزمایش هزار نفر مورد بررسی قرار گرفتند و آزمونی برای سنجش هوش آنها به‌عمل آمد.پس از آن محققان این 10 مورد را مطرح کردند و از افراد خواستند که تعدادی از این موارد را در امور روزانه به‌کارگیرند. چند ماه بعد از آن یک تست سنجش هوش به عمل آمد که نتیجه آن کاملاً حیرت آور بود چراکه میزان هوش افراد به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود.محققان معتقدند که عوامل بسیاری مانند عوامل ژنتیکی، تغذیه، محیط پرورش و

 محققان دانشگاه سوربن با ارایه 10 روش ساده موفق به افزایش هوش افراد شدند. در این آزمایش هزار نفر مورد بررسی قرار گرفتند و آزمونی برای سنجش هوش آنها به‌عمل آمد.

پس از آن محققان این 10 مورد را مطرح کردند و از افراد خواستند که تعدادی از این موارد را در امور روزانه به‌کارگیرند. چند ماه بعد از آن یک تست سنجش هوش به عمل آمد که نتیجه آن کاملاً حیرت آور بود چراکه میزان هوش افراد به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود.

محققان معتقدند که عوامل بسیاری مانند عوامل ژنتیکی، تغذیه، محیط پرورش و نظایر آن در میزان هوش افراد موثر است ولی این 10 مورد در افزایش هوش تاثیر بسزایی دارد.

]]>
سال نو مبارک 2014-03-19T10:35:11+01:00 2014-03-19T10:35:11+01:00 tag:http://clear-sky.mihanblog.com/post/357 سروش سلطانی پریشان امسال سال اسب است،این سال بر همگان مبارک باد .

امسال سال اسب است،این سال بر همگان مبارک باد .
]]>
خود شناسی | Self Identifing 2014-03-16T18:27:01+01:00 2014-03-16T18:27:01+01:00 tag:http://clear-sky.mihanblog.com/post/355 سروش سلطانی پریشان در این مطلب به طور خلاصه به بحث خودشناسی می پردازیم،این را به سه جهت بررسی می کنیم: موانع خود‌شناسی به سه دسته تقسیم می‌شوند: الف) موانع رفتاری: 1- توجه زیاد به لذت‌های جسمانی انسانی که گرفتار روزمرگی، خوشی و ناخوشی‌های مادی دنیای امروز شده و در دام لذت‌ها و شهوات گرفتار شود، امکان و فرصت خودشناسی نخواهد داشت. 2- پیروی از تمایلات نفسانی که در چهارچوب عقل و شرع قرار نمی‌گیرند. روزمرگی و گرفتاری‌های مورد اول به مرور باعث عوض شدن معیارها و قوانین زندگی فرد شده و انساندر این مطلب به طور خلاصه به بحث خودشناسی می پردازیم،این را به سه جهت بررسی می کنیم:

موانع خود‌شناسی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف) موانع رفتاری:

1- توجه زیاد به لذت‌های جسمانی

انسانی که گرفتار روزمرگی، خوشی و ناخوشی‌های مادی دنیای امروز شده و در دام لذت‌ها و شهوات گرفتار شود، امکان و فرصت خودشناسی نخواهد داشت.

2- پیروی از تمایلات نفسانی که در چهارچوب عقل و شرع قرار نمی‌گیرند.

روزمرگی و گرفتاری‌های مورد اول به مرور باعث عوض شدن معیارها و قوانین زندگی فرد شده و انسان خوب و بد و ارزش‌های زندگی خود را بر اساس تمایلات نفسانی تنظیم خواهد کرد. در این صورت، هر قانون و اصلی که منافات با معیارهای مادی و شهوانی داشته باشد، کنار گذاشته خواهند شد. خواه معیارهای انسانی و خواه قوانین الهی. در نهایت فردی که قانون الهی را نپذیرد، خودشناسی مد نظر خداوند را هم نخواهد پذیرفت.

3- ارتکاب گناهان

لذت های مادی و پیروی از تمایلات نفسانی و کنار گذاشتن قوانین الهی، به مرور زمان زشت را در نظر فرد زیبا و زیبا را زشت جلوه خواهد داد. چنین فردی بر اثر گرفتاری در تمایلات نفسانی، گرفتار گناهان و زشتی ها خواهد شد و در نتیجه فرصت، علاقه و توفیقی برای خودشناسی نخواهد یافت.


]]>